Prezes Zarządu
mgr inż. Joanna Sobczak
V-ce Prezes Zarządu
dr inż. Andrzej Boruszak
Sekretariat
tel.: (61) 862 90 55
Kontakt Techniczny
inż. Katarzyna Wujec
tel.: 508 340 521