Prezes Zarządu
mgr inż. Joanna Sobczak
V-ce Prezes Zarządu
dr inż. Andrzej Boruszak
Dział administracyjny
Monika Popielas
tel: 508 340 521
Kierownik Budowy
Jarosław Wysocki
tel: 508 911 040